¨ Jan's Cact Page ¨

 

Ó 2004 & 2010 Jan Vaněček


Rebutia albopectinata

 Další fotografie: obr.02  (foto z přírody: V.Šeda) >>

  Pozn.:  Nádherná rostlina patřící do nejbližšího příbuzenstva R.heliosa, dále podobná především 
s R.supthutiana a s R.heliosa var.cajasensis. Od R.heliosa se liší přímo dolů běžícími 
žebry, tento znak je zvláště patrný, když je rostlina napitá.
Podobné, tmavěji otrněné rostliny jsou 
často označovány jako R.densipectinata. Jedná se však o neplatný název, navíc používaný pro 
dvě rozdílné skupiny rostlin - sběr R.densipectinata K.Knížete je diametrálně odlišný od sběru F.Rittera. 
V tomto taxonu, který je velmi variabilní, vládne mnoho zmatků, ve sbírkách jsem viděl rostliny, které 
v mnohých znacích neodpovídají původním popisům. V každém případě se jedná o velmi zajímavou a především krásnou skupinu rostlin, jejíž domovinou je Bolívie, u Culpina ve výšce 3400 m n.m.