¨ Jan's Cact Page ¨

 

© 2010 Jan Vaněček


Rebutia cintiensis 

Další fotografie: obr.02 , obr.03 , obr.04

  Pozn.:  Výrazně otrněná rostlina, zřejmě příbuzná s R.fiebrigii, i když celkovým habitem
podobná spíše s R.robustispina, ta má však otrnění řidší a středové trny naopak delší a mohutnější.
Ryšavě červené středové trny R.cintiensis jsou výrazně odlišitelné 
od světlých trnů okrajových a s četnými svítivě červenými květy dělají rostlinu poměrně atraktivní. Druh je v přírodě dosti hojný, roste na více lokalitách, tudíž existuje mnoho polních čísel, jednotlivé sběry však nevykazují výraznější rozdíly. Jedná se o velmi odolný druh, ve sbírkách obecně rozšířený.