¨ Jan's Cact Page ¨

  Srovnání čerstvého květu s několikadenním, který je výrazně větší a světlejší.                                                        © 2015 Jan Vaněček


Rebutia scarlatea var. breviseta n.n.

Další fotografie: obr.03 , obr.04

Pozn.:  Tento druh s dosud neplatným názvem je blízký R.minuscula, stonek je typu podobný, květ je však mnohem větší a světlejší, šarlatově červený.