¨ Jan's Cact Page ¨

 

U mladých rostlin se pomalu začíná projevovat charakteristické žebrování a otrnění..                           © 2004 & 2010 Jan Vaněček


Rebutia torquata  FR 1117

Další fotografie: obr.05 (charakteristická stará rostlina, foto.V.Šeda), obr.06 , >>

    Pozn.:  Jedná se o perlu mezi rebuciemi. Je to okouzlující, pomalu rostoucí druh, jen velmi 
těžko k sehnání, ač ve sbírkách specialistů ho lze nalézt celkem často. Rostlina se vyznačuje naprosto jedinečn
ým žebrováním - šroubovitě stočeným a zvláštním pektinátním otrněním. Otrnění rostlin však nemusí být úplně identické, určitá variabilita existuje, trníky jsou někdy delší, areoly řidší. Zvláště mladé rostliny se mohou podobat druhu R.tropaeolipicta či R.minor, podobnost se však postupem let ztrácí. Staré exempláře R.torquata bývají nezaměnitelné. Jinými slovy, charakteristické žebrování a otrnění se často projeví až po mnoha letech. Květy jsou pravděpodobně cizosprašné, semínek nevytváří mnoho, ta však dobře klíčí a semenáčky jsou poměrně odolné. Též dospělé rostliny nepřináší zvláštní pěstitelské problémy i když s vodou je v tomto případě lépe spíše šetřit.
Druh byl opakovaně pozorován i v současnosti, známý novodobý sběr
R.torquata LF295 však není s FR1117 zcela identický, ale rozdíly nejsou nikterak výrazné, pouze celkový habitus je tmavší, včetně květů, které vykazují sytější barevné tóny.