¨ Jan's Cact Page ¨

 

Letitá rostlina, která nebyla nejméně 10 let přesazena.                                                              © 2010 Jan Vaněček


Rebutia orurensis 

Další fotografie: obr.08 , obr.09

  Pozn.:  Jeden z nejkrásnějších a snadno odlišitelných druhů sekce Digitorebutia,  roste vysoko 
v horách u Oruro (přes 3.800m). Barvu květu, který je nejčastěji dvoubarevný, lze charakterizovat jako přechod mezi sytými barvami R.pygmaea a jemnými pastelovými barvami R.haagei. Přechodovou lze nazvat i morfologii stonku, žebra má sice výraznější než R.haagei, ale méně výrazná než R.pygmaea. 
Liší se i pokožkou, která je povětšinou nafialověle hnědá.

Jedná se evidentně o"dobrý" druh,  přestože je často uváděn pouze jako varieta výše zmíněných taxonů. Přestože se jedná o hezký okruh, nemá význam se pídit po všech sběrových číslech neboť rostliny vykazují minimální, ne-li nulovou variabilitu. Určitou rozdílnost najdeme pouze s ohledem na podmínky vegetace, ale to obecně platí o celém rodu. Jestliže vždycky zdůrazňuji vzácnost příslušných taxonů, v tomto případě musím říci, že se jedná ve sbírkách o jednu z nejrozšířenějších digitorebucií vůbec.