¨ Jan's Cact Page ¨

 

© 2013 Jan Vaněček
Foto: Václav Šeda


Rebutia spegazziniana  SE 67


Další fotografie: obr.6  (SE 67,  foto: V.Šeda)

Další potenciální sběry: obr.7 (speg.var.nova RH 237) , obr.8 (speg.var.boliviensis n.n.)
obr.9
(KK 856) , obr.10 (KK 856)

 Pozn.:  V okruhu Spegazziniana vládne mnoho zmatků. Především se různí názory jak má vypadat
typová rostlina. Nejsprávnějším názorem podle mne je ten, že by to měla být rostlina, která byla
takto nazvána a popsána jako první. A prvním kdo nový objev takto nazval byl Carl Backeberg,
píše o něm jako o "úpravně krátce pektinátně otrněné" rostlině. Tou druhou rostlinou, kterou mnozí
za typ považují, bude nejspíš R.spegazziniana var.atroviridis, rostlina byť se stejným květem,
ale otrněním výrazně se lišícím - světlejším, delším a odstávajícím.
Charakteristickými pro R.spegazziniana jsou tmavě červené až krvavě rudé květy, které se za
slunečného počasí doširoka otvírají tak, že nitky z nich vystupující svírají s okvětními lístky úhel 90°.
Podobné, avšak poněkud menší, květy můžeme najít u
R.deminuta. Velmi významným znakem
R.spegazziniana jsou povětšinou dva nad sebou stojící krátké středové trny tmavé barvy, které
lze na první pohled velmi snadno přehlédnout. U mnohých nových sběrů právě tyto středové trny nenajdeme. Z výše uvedeného za původní
R.spegazziniana považuji rostlinu - viz.foto na této straně, nicméně pod heslem - Další potenciální sběry - a číslem SE 67 uvádím i sběry jiné.