¨ Jan's Cact Page ¨

 

Strana 12

 

Rebutia steinmannii - typ
Sekce: Mediolobivia

Rebutia steinmannii - prastará rostlina
Sekce: Mediolobivia

R. steinmannii WR208
Sekce: Mediolobivia

       
R. steinmannii - z přírody
Sekce: Mediolobivia
R. steinmannii + lokalita
Sekce: Mediolobivia

R. steinmannii PC
Sekce: Mediolobivia

R. fabrisii RW391
Sekce: Rebutia
          
Rebutia pallida 
Sekce: Mediolobivia
R. haagei spec.
Sekce:Mediolobivia
R. fiebrigii var.densiseta
Sekce: Aylostera
  

 

 
Rebutia spec.Mandinga
Sekce: Aylostera
R.senilis ZJ, Santa Barbara
Sekce: Rebutia
R. haagei WR35b
Sekce: Mediolobivia


Aylostera - REBUTIA -  Mediolobivia


Seznam